EKOlogiczny biznes

Tytuł Projektu : EKOlogiczny biznes Dla kogo projekt: Osoby w wieku 30 i więcej lat, które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGURBA 3) i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego (a nie prowadziły go w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do projektu).