EKOlogiczny biznes

Realizator projektu EMBO Michał Błaszczyk

Tytuł Projektu :  EKOlogiczny biznes

Dla kogo projekt:

Osoby w wieku 30 i więcej lat , które są  bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają  na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGURBA 3) i zamierzają  prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego (a nie prowadziły go w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do projektu).

Grupa docelowa składa się z:

a) niepełnosprawnych,
b) długotrwale bezrobotnych,
c) osób po 50 roku życia,
d) osób o niskich kwalifikacjach (maksymalny poziom wykształcenia: ISCEED 3),
e) kobiet.

Projekt umożliwia również̇  wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą̨  do ww. grup, ale w nie większym udziale niż̇  20% bezrobotnych uczestników projektu.

Co oferuje projekt?

1. Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem biznesu;

– Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu oraz doradztwo w sprawie bieżą cy ch zagadnień́ związanych z prowadzoną działalnością̨;

2. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej 27 100 zł

3. wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy (pierwsze 6 miesięcy w kwocie 2100 zł, kolejne 6 miesięcy w kwocie 1100 zł)

Miejsce realizacji:

Obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji :  listopad 2018

Dane kontaktowe:


Biuro:
Projekt będzie działać od listopada w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3

email:
biuro@ekologicznybiznes.eu

tel.
692 252 820