Dokumenty

Oświadczenie  o wydatkowaniu środków zgodnie z biznesplanem

Rozliczenie wsparcia pomostowego

W zakładce dokumentacja załączamy tabelę do rozliczenia wsparcia pomostowego. Proszę pamiętać, że wydatki rozliczane muszą być zgodne z tabelą H. Zestawienie wydatków w biznesplanie. Rozliczenia wsparcia pomostowego należy składać co 3 miesiące.

Formularz wnioskowanych zmian w biznesplanie

Uczestnicy, którzy chcieliby dokonać zmian w biznesplanie lub przesunięć wydatków powyżej 20%, proszeni są o przesłanie formularza zmian do biura projektu przed dokonaniem zmian. Formularz może zostać wysłany w formie podpisanego skanu na adres biuro@ekologicznybiznes.eu.

Dokumenty związane z przyznawaniem wsparcia w projekcie.

Regulamin przyznawania środków EKOlogiczny biznes.

Zal.1 Biznesplan EKOlogiczny biznes.

 

Zal.2 Oświadczenie VAT zal. do biznesplanu.

Zal.3 Karta oceny formalnej.

 

Zal.4 Karta oceny merytorycznej biznesplanu.

Zal.5 Formularz zmian w biznesplanie.

Zal.6 Umowa
o udzielenie wsparcia.

Wnioski o zwrot kosztów opieki i dojazdu podczas doradztwa.

Wniosek o refundację kosztów dojazdu na doradztwo.

Wniosek o refundację kosztów opieki podczas doradztwa.

Wniosek o refundację kosztów
dojazdu na szkolenia.

Wniosek o refundację kosztów
opieki podczas szkoleń.

Ogólna klauzula informacyjna z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

Regulamin rekrutacji

Zal_1_Wykaz_powiatow_i_gmin.pdf

Zal_2_formularz_rekrutacyjny

Zal_2_formularz_rekrutacyjny

Zal_3_karta_oceny_formalnej
_formularza_rekrutacyjnego

Zal_4_karta_oceny_merytorycznej
_formularza_rekrutacyjnego

Zal_5_pisemna_opinia
_doradcy_zawodowego