Wsparcie w projekcie

  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej do 27 100 zł,
  • blok szkoleniowo-doradczy – 50 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne + catering + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną, a do tego jeszcze indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (5 godzin na osobę), stypendium szkoleniowe
  • finansowe wsparcie pomostowe dla wszystkich beneficjentów projektu przez okres 12 (6 miesięcy 2100 zł i kolejne 6 miesięcy 1100 zł)
  • dodatkowo: wsparcie doradcze